05 Ağu 2017

Burun Estetiği (Rinoplasti) Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Burun Estetiği

Güzellik standartları tarih boyunca değişime uğramıştır; ancak bu standartların belirlenmesinde burun hiçbir zaman arka plana atılmamıştır. Burnun yüzdeki konumu gereği hemen dikkat çekmesi, yüz ifadesini belirleyici özellikte olması ve kişilerin özgüvenleri üzerinde etkililiği gibi sebepler “daha güzel ve daha doğal” görünen burunlara kavuşma isteğini arttırmıştır.

Yüz hatlarıyla uyumlu olmayacak şekilde çok küçük ya da gereğinden fazla büyük burunlara sahip olan kişiler için burun estetiği yalnızca burunların şeklini değiştiren bir operasyon olmanın çok ötesinde anlam taşır. Kişilerin özgüvenlerini arttıran ve kendilerini daha mutlu hissetmelerini sağlayan burun estetiği ameliyatları ihtiyaçlara göre farklı teknikler kullanılarak yapılabilir.

Burun estetiği ameliyatları burunların şekillerini değiştirir, solunum problemlerini ortadan kaldırır; fiziksel ve psikolojik etki yaratıp kişilerin sosyal hayatlarında daha özgüvenli olmalarını sağlar. Burun estetiği ameliyatı yapan uzmanların deneyimi, yeteneği ve hastanın beklentilerine uygun çözümler bir araya getirildiği takdirde bu operasyonların oldukça başarılı oldukları bilinmektedir.

 

RİNOPLASTİ (BURUN ESTETİĞİ) NEDİR?

Rinoplasti; burnun yüzün geneline uygun hale getirilmesi amacıyla burun şeklini değiştiren, aynı zamanda nefes almayı zorlaştıran fizyolojik komplikasyonların giderilmesini sağlayan çok amaçlı cerrahi bir operasyondur.

Rinoplasti diğer bir deyişle burun estetiği operasyonu komplike doğası gereği oldukça dikkat isteyen ve cerrahların deneyimlerinin belirleyici olduğu bir ameliyattır. Kişilerin mükemmel buruna ulaşmak istemesi ve onlar için mükemmel burun şeklinin belirlenmesi süreci operasyonun seyrini etkilemektedir. En yaygın yapılan estetik ameliyatlardan biri olma özelliğine sahip olan Rinoplasti, kişilere hayal ettikleri görünüme kavuşma fırsatı sunmaktadır.

Rinoplasti ameliyatlarının başarısını belirleyen unsurlar;

 • Burun şeklinin yüzün genel orantısına uyumlu olması ve doğal görünmesi,
 • Kişinin yaşam tarzına, beğenilerine ve isteğine uygun olması,
 • Kişinin rahat nefes almaya başlaması ya da operasyon sonrası solunum problemleri yaşamaması,
 • Ameliyat sonrası burunda çökme, kayma, şekil bozuklukları gibi revizyon ameliyatları gerektiren sorunların belirmemesi olarak sıralanabilir.

Rinoplasti Neden Yapılır?

Rinoplasti yaygın olarak kişilerin estetik kaygıları nedeniyle gerçekleştirilmektedir. Daha güzel bir buruna sahip olmak isteyen kişiler için burun estetiği ameliyatları değişim için tercih edilmektedir. Rinoplasti aynı zamanda doğum kusurlarını, travma sonrası oluşan zararları ya da solunum problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla da yapılabilir.

Rinoplastinin temel amacı; kişinin yüzüne uygun en mükemmel ve aynı zamanda en doğal burnu yaratmaktır. Kişilerin yüz hatları arasında denge sağlanması ve genel bir uyumluluğun oluşturulması bu operasyonun gerekliliklerini kişiden kişiye değiştirilmesine sebep olmaktadır. Cerrahların başarılarını belirleyen temel faktörler de bu gerçekten kaynaklanmaktadır. Rinoplasti, öznelliğin baz alındığı, kişiye özgü yapılan bir ameliyattır.

 

Burun Estetiği Öncesi

Burun Estetiği öncesi kozmetik kaygılar ve hastaların beklentileri detaylı bir şekilde masaya yatırılmalıdır. Cerrahın önerileri ve hastanın istekleri değerlendirilerek, hastanın fotoğrafları çekilir.

Bilgisayarda burun tasarımı yapılır ve hasta daha ameliyata girmeden sonucunu görme şansına sahip olur. Burnunun yeni hali ile ilgili memnuniyeti sağlanır; böylece hastanın ameliyat sonrası sürprizlerle karşılaşma riski ortadan kaldırılmış olur.

 

Burun Estetiği Türleri

Burun Estetiği hem açık hem de kapalı yani laparoskopik yöntemlerle yapılabilen bir operasyondur. Hangi yöntemin seçileceği hastanın istediği değişikliklerin boyutu, uzmanların deneyim ve yeteneği ile yakından ilgilidir.

Burnun şeklinde küçük değişiklikler yapılması gerekiyorsa kapalı, burunda radikal değişimlere gidilmesi gerekiyorsa açık rinoplasti ameliyatlarının uygulanması tercih edilir. Her iki türde de hastaya anestezi verilerek, acı hissedilmesi engellenir. Açık ya da kapalı rinoplasti ameliyatına karar verecek olan cerrahın kendisidir. Kimi durumlarda cerrah, uzmanlığını ön plana çıkaracak tercihlerde bulunabilir.

 

Açık Rinoplasti

burun septumunda nefes almayı zora sokan kıkırdak veya kemiklerde şekil bozukluklarının olması durumunda ön plana çıkan açık rinoplasti yönteminde; burun delikleri arasında yer alan “columella” kısmından kesi atılır. Burun boşluğunu açık bir şekilde görmeyi sağlayan bu kesi sonrasında cilt kaldırılır. Cerrahın burun boşluğunu net bir şekilde görmesi müdahalelerini rahatlıkla yapabilmesi imkanını sağlamaktadır.

 

Kapalı Rinoplasti

Ciltte kesi atılmadan gerçekleştirilen kapalı rinoplastide burun boşluğu cerrahın çalışma alanıdır. Cerrah burun boşluğundan tüm işlemleri gerçekleştirir ve operasyon sonrası iz kalma ihtimali yoktur. Genellikle burun şeklinde küçük değişiklikler yapılacaksa ya da burun septumunda hastanın nefes almasını zorlaştıran ciddi komplikasyonlar yoksa kapalı rinoplasti tercih edilir.

 

BURUN UCU AMELİYATI

Tip Plasti ya da Mini Rinoplasti olarak da bilinen burun ucu ameliyatları cerrahların uzmanlıklarının ve yeteneklerinin ön plana çıktığı estetik ameliyatlardan biridir. Nedeni ise burun ucu ameliyatının minimal değişiklikler ile tüm yüz ifadesini değiştirme gücüne sahip olmasıdır. Kişilerin yüz ifadesi üzerinde bu denli etkili olan bir estetik operasyon; kişilerin güzel, çirkin, soğuk, sempatik ve hatta kibirli görünmesine yol açabilir.

Burun ucu ameliyatları sırasında burnun genel şekline müdahale edilmez, sadece burun ucu bölgesinde yapısal değişiklikler ve şekillendirmeler gerçekleştirilir. Burun ucu ameliyatları sırasında burnun genel şekline dokunulmaması, doğallığın sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Deneyimli ve yetenekli cerrahlar tarafından gerçekleştirilen nazal tip plasti operasyonları sonrasında hastaların memnuniyetleri oldukça yüksek olmaktadır.

Burun ucu ameliyatları kapsamında;

 • Burun ucu kaldırılır ya da indirilir,
 • Burun ucu daraltılır,
 • Hastanın gereksinimleri doğrultusunda üst dudak ile burnun yaptığı açı değiştirilebilir.

Burun ucu ameliyatları öncesinde de hastaların fotoğrafları çekilir ve bilgisayarda burun tasarımı yapılarak ameliyat sonrası burunlarının şeklini görme imkanı tanınır.

 

REVİZYON BURUN AMELİYATI

Burnunun şeklini, yapısını ve burun septumunda var olan sorunları gidermek için rinoplasti ameliyatı hastalara büyük bir şans tanır. Rinoplasti sonrası kişinin nefes alma sorunları düzelirken, burunları hayal ettikleri şekle kavuşabilir. Ancak her zaman senaryo bu denli olumlu seyretmeyebilir.

Burun Estetiği ameliyatı olan ancak burunlarının yeni şeklinden memnun kalmayan, nefes alma problemleri yaşayan kişiler revizyon burun ameliyatı diğer bir deyişle “sekonder rinoplasti” operasyonlarına başvurmak zorunda kalabilirler.

Revizyon burun ameliyatları; ilk ameliyatta tam olarak tedavi edilmemiş, burunlarının şekli yeterince düzgün olmayan ya da ameliyat sonrası solunum problemleri oluşan hastalara yapılmaktadır.

 

Revizyon Burun Ameliyatı Hangi Durumlarda Gereklidir?

Burun Estetiği sonrası;

 • Hava yollarının tıkanıklığı,
 • Kıkırdak ve burun kemiklerinde çökme oluşması,
 • İç ve dış nazal valvlarının çökmesi,
 • Burnun asimetrisinin bozulması,
 • Burun sırtının fazla ya da yetersiz kısaltılması,
 • Burun şekillendirmesinin yeterli olmaması,
 • Burun ucu bozuklukları gibi istenmeyen sonuçların olması durumunda revizyonist rinoplasti gerekebilir.

Revizyon burun ameliyatları radikal değişikliklerin yapılmasını gerektirir. Yapılacak işlemlerin niteliğine göre cerrahlar açık ya da kapalı yöntemlerle bu operasyonları gerçekleştirebilir. Revizyon burun estetiği yaptırmayı düşünen kişilerin bu operasyonun zamanlamasına dikkat etmeleri operasyonun başarısı üzerinde etkili olur.

Geçirilen ilk burun estetiği ameliyatından bir yıl sonra revizyon rinoplastisi yapılabilir. Acele verilen kararların yarardan çok felaketlere neden olacağı unutulmamalıdır.

 

SEPTOPLASTİ NEDİR?

Septoplasti; kıkırdak eğriliği ameliyatı olarak da bilinen, burnun fonksiyonel özeliklerini arttırmayı sağlayan cerrahi operasyondur. Septoplasti ameliyatları sırasında septum deviasyonu düzeltilir.

Sağlıklı solunum yapamayan ve bu sorunun kaynağı nazal septumdaki kıkırdak ve kemik eğrilikleri olan hastalar septoplasti ameliyatı sayesinde rahat bir şekilde nefes almaya başlayabilirler.

 

SEPTUM DEVİASYONU

 • Alınan darbeler nedeniyle,
 • Doğum esnasında meydana gelen sıkışmalar sonucunda,
 • Burun kemiklerinin ve kıkırdaklarının gelişimini anormalleştiren genetik bozuklukların olması durumunda hastalar sağlıklı nefes alamazlar.

Burun kanamaları, burunda ağrı oluşumu, nefes alırken zorlanma, horlama, uyku apnesi, burun deliklerinin aynı hizada olmaması ve koku duyusunda azalma gibi belirtilerle kendini gösteren Septum Deviasyonu hastaların hayat kalitesini düşüren ve cerrahi müdahale gerektiren bir rahatsızlıktır.

 

SEPTORİNOPLASTİ NEDİR?

Septorinoplasti; rinoplasti ve septoplasti ameliyatlarının bir kombinasyonu olarak düşünülebilir. Septorinoplasti operasyonları burnun hem estetik hem de fonksiyonel olarak iyileştirilmesini sağlar.  Septorinoplasti sonucunda;

 • Burunun eğri görünümü düzeltilebilir,
 • Solunumu iyileştirmek için burun tıkanıklığı giderilebilir,
 • Burun septumundaki bozukluklar düzeltilir,
 • Horlama sorunu ve uyku apnesi belirtileri azaltılabilir,
 • Burnun şekli değiştirilerek yüz hatlarıyla daha uyumlu hale getirilebilir.

Görüldüğü gibi Septorinoplasti hem Rinoplastinin hem de Septoplastinin bir arada yapıldığı bir cerrahi operasyon olarak ön plana çıkmaktadır. Septum deviasyonunun düzeltildiği aynı zamanda burun şeklinin değiştirildiği bu operasyonlar sırasında hastaya genel anestezi verilir.

Operasyon sonrası hasta rahat bir şekilde nefes almaya başlar üstelik burnunun yeni şeklinden ötürü de memnuniyeti artar. Bu açıdan yaklaşıldığında Septorinoplasti ameliyatlarının; en kapsamlı burun ameliyatlarından biri olduğu sonucuna varılabilir. Cerrahların uzmanlığı ve elbette hastaların beklentilerinin doğru analiz edilmesi; alınan sonuçların başarısını doğrudan etkileyecektir.

 

Bilgisayarda Burun Tasarımı

Burun estetiği ameliyatları, burunlarının görünümünden memnun olmayan kişiler için yeni hayatlarının başlangıcı olabilir. Yüzlerine uygun olmayan, aynaya baktıklarında rahatsızlık duydukları burunlarından duydukları şikayetleri azaltmak için burun estetiği ameliyatları kişilere büyük fırsat sunar.

Operasyonun başarısı için hastanın beklentileri dikkatli bir şekilde dinlenir ancak kimi zaman hastalar operasyon sonrası hayal kırıklığı yaşayabilirler.

Kurdukları hayaller ve yeni görünümleriyle ilgili beklentilerinin karşılanmaması hastaları hep psikolojik hem de fiziksel olarak etkileyebilir. Bilgisayarda burun tasarımı yapıldığı zaman ise hasta henüz ameliyata girmeden; ameliyat sonrası burnunun şeklini ve yüzüne ne kara uyum sağladığını görebilir.

Kaygıları azalan, soru işaretleri yanıtlanan ve beklentisini gerçekçi temellere dayandıran hastaların operasyon sonrası memnuniyetsizlik riskleri de bertaraf edilmiş olur.