Op. Dr. Erdal Sakallı’nın Akademik Çalışmaları

 • Seyhan Alkan, Hüseyin Seven, Erdal Sakallı.  Papillary thyroid carcinoma in 3- year-old child: case report . International journal of pediatric otorhinolaryngology (2008) 72, 275-277
 • Erdal Sakallı, Serdar Baylançiçek, Meral Yüksel, Selçuk Cem Erdurak, Burhan Dadaş. Levels of reactive oxygen species in rat tympanic membranes after incisional versus radiofrequency myringotomy . International journal of pediatric otorhinolaryngology (2013) 77, 792-795
 • Selçuk Cem Erdurak, Berna Uslu Coşkun, Erdal Sakallı, Hasan Deniz Tansuker, Fatih Turan, Deniz Kaya. Does the use of radiofrequency myringotomy for insertion of a ventilation tube reduce the incidence of myringosclerosis? .Eur Arch Otorhinolaryngol DOI 10.1007/ S00405-013-2433-0 (2013)
 • Erdal Sakallı, Deniz Kaya, Cengiz Çelikyurt, Selçuk Cem Erdurak. Extensive tympanic membrane cholesteatoma with marginal perforation: An unusual case . Case Reports in Otolaryngology Volume 2013, DOI 865043
 • Altug Cincin, Erdal Sakallı, Eftal Murat Bakırcı, Rafet Dizman. Relationship between obstructive sleep apnea-specific symptoms and cardiac function before and after adenotonsillectomy in children with adenotonsillar hypertrophy. International journal of pediatric otorhinolaryngology (2014) 78, 1281-1287
 • Deniz Tansuker, Berna Uslu Coskun, Yusuf Orhan Ucal, Esra Sozen, Cem Erdurak, Erdal Sakallı. Effects of systemic ımmunotheraphy on onfactory function in allergic rhinitis patients. The journal of craniofacial surgery  (2014) 24-4, 339-343
 • Erdal Sakallı, Cengiz Celikyurt, Burak Güler, Sultan Biskin, Hasan Deniz Tansuker, Selcuk Cem Erdurak. The effects of stapes fixation on hearing results in tympanosclerosis treated by mobilization.  Eur Arch Otorhinolaryngol. DOI 10.1007/s00405-014-3414-7
 • Erdal Sakallı, Cengiz Celikyurt, Burak Güler, Sultan Biskin, Hasan Deniz Tansuker, Selcuk Cem Erdurak. Surgery of isolated malleus fixation due to tympanosclerosis. Eur Arch Otorhinolaryngol. DOI 10.1007/s00405-014-3445-0
 • Fatih Ciftci, Erdal Sakallı, İbrahim Abdurrahman. Total versus bilateral subtotal thyroidectomy for benign multi-nodular goiter. İnt j clin experimental medicine (2015) 8 (3):4596-4600
 • Fatih Ciftci, Erdal Sakallı, İbrahim Abdurrahman, Burak Güler. Parathyroid function following total thyroidectomy using energy devices. Eur Arch Otorhinolaryngol. DOI 10.1007/s00405-015-3704-8
 • Sultan Biskin, Murat Damar, Semanur Öktem, Erdal Sakallı, Duygu Erdem, Onur Pakır. A new graft material for myringoplasty. Bacterial Cellulosa. Eur Arch Otorhinolaryngol. DOI. 10.1007/s00405-016-3959-8
 • Serhat Güler, Erdal Sakallı, Gözde Yeşil. Association between migraine and allergic rhinitis in childhood. Nobel Med 2016; 12(2): 26-30
 • Sultan Bişkin, Erdem Dinç, Erdal Sakallı. Reply to the letter to the editor ”in response to: a better design is needed for clinical studies of chronic tympanic membrane perforations using biological materials” Eur Arch Otorhinolaryngol.  2016 Nov;273(11):4047-4048.
 • Erdal Sakallı, Deniz Kaya, Cengiz Çelikyurt, Selçuk Cem Erdurak. Clinical characteristics and follow-up of patients with external ear canal cholesteatoma treated conservatively. Ear Nose Throat J.2016 Jul;95(7):269-73.
 • Erdal Sakallı, Cengiz Çelikyurt, Sultan Bişkin, Selçuk Cem Erdurak. A novel myringoplasty technique: the placement of a complementary graft descending from the scutum to support an anterosuperior perforation. Eur Arch Otorhinolaryngol.2017 Jan;274(1):127-131.
 • Hasan Deniz Tansuker, Erdal Sakallı, Cengiz Celikyurt, Sultan Biskin, Firuzan Köktürk, Burak Güler .  Sınırlı timpanosklerozda mobilizasyon ve inkus interpozisyonu tekniklerinin ameliyat sonrası odyolojik sonuçlarının karşılaştırılması. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları .(2014);2(3):117-121
 • Selda Sarıkaya, Sultan Bişkin, Murat Damar, Mehmet Birol Ugur, Erdal Sakallı, Sibel Bektaş. Fibrin Glue ve Siyanoakrilatın maksiller sinüs içerisindeki histopatolojik etkileri. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2016;54: 63-68
 • Seyhan Alkan, Hüseyin Seven, Erdal Sakallı, Burhan Dadaş. 3 yaşında çocukta tiroid papiller karsinoma olgusu. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi (2007) – Poster-122.
 • Esra Sözen, Berna Uslu Coşkun, Hüseyin Seven, Seyhan Alkan, Erdal Sakallı, Burhan Dadaş. Ani Sensörinöral işitme kayıplı hastalarda geç dönem intratimpanik steroid etkinliğinin araştırılması. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi (2007) – Sözlü sunum-12.
 • Hasan Deniz Tansuker, Erdal Sakallı, Cengiz Çelikyurt, Sultan Bişkin, Firuzan Köktürk, Burak Güler. Timpanosklerozda mobilizasyon ve inkus interpozisyonu tekniklerinin postoperatif işitme sonuçlarının karşılaştırılması. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi (2014) – Sözlü sunum-29.
 • Erdal Sakallı, Cengiz Çelikyurt, Sultan Bişkin, Selçuk Cem Erdurak. Ön-üst kadranı içeren kulak zarı perforasyonlarında yeni bir miringoplasti tekniği. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi (2015) – Sözlü sunum-3106.
 • Erdal Sakallı, Serhat Güler, Gözde Yeşil. Çocukluk ve Adelosan Çağında Migren ve Allerjik Rinit İlişkisi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi (2015) – Poster sunum-1120.
 • Erdal Sakallı, Deniz Kaya, Cengiz Çelikyurt, Selçuk Cem Erdurak. Dış Kulak Yolu Kolesteatomlarının Klinik Özellikleri, Tedavi ve Takip Sonuçları. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi (2015) – Poster sunum-2093.
 • Erdal Sakallı, Dastan Temirbekov, Cengiz Çelikyurt, Gamze Kılıç. Periferik vertigonun pratik ve etkin yönetimi ve uzun dönem sonuçlarımız. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi (2016) – Poster sunum-3-001
 • Erdal Sakallı, Dastan Temirbekov. Periferik vertigolu hastalarda nötrofil-lenfosit oranı ve platelet/lenfosit oranındaki değişiklikler. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi (2016) – Poster sunum-3-033
 • Türk Kulak Burun Boğaz Vakfı – İstanbul
 • Türk Tabipler Birliği- İstanbul
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği
 • Türk KBB ve Cerrahisi Derneği
+ Uluslararası Makaleler
 • Seyhan Alkan, Hüseyin Seven, Erdal Sakallı.  Papillary thyroid carcinoma in 3- year-old child: case report . International journal of pediatric otorhinolaryngology (2008) 72, 275-277
 • Erdal Sakallı, Serdar Baylançiçek, Meral Yüksel, Selçuk Cem Erdurak, Burhan Dadaş. Levels of reactive oxygen species in rat tympanic membranes after incisional versus radiofrequency myringotomy . International journal of pediatric otorhinolaryngology (2013) 77, 792-795
 • Selçuk Cem Erdurak, Berna Uslu Coşkun, Erdal Sakallı, Hasan Deniz Tansuker, Fatih Turan, Deniz Kaya. Does the use of radiofrequency myringotomy for insertion of a ventilation tube reduce the incidence of myringosclerosis? .Eur Arch Otorhinolaryngol DOI 10.1007/ S00405-013-2433-0 (2013)
 • Erdal Sakallı, Deniz Kaya, Cengiz Çelikyurt, Selçuk Cem Erdurak. Extensive tympanic membrane cholesteatoma with marginal perforation: An unusual case . Case Reports in Otolaryngology Volume 2013, DOI 865043
 • Altug Cincin, Erdal Sakallı, Eftal Murat Bakırcı, Rafet Dizman. Relationship between obstructive sleep apnea-specific symptoms and cardiac function before and after adenotonsillectomy in children with adenotonsillar hypertrophy. International journal of pediatric otorhinolaryngology (2014) 78, 1281-1287
 • Deniz Tansuker, Berna Uslu Coskun, Yusuf Orhan Ucal, Esra Sozen, Cem Erdurak, Erdal Sakallı. Effects of systemic ımmunotheraphy on onfactory function in allergic rhinitis patients. The journal of craniofacial surgery  (2014) 24-4, 339-343
 • Erdal Sakallı, Cengiz Celikyurt, Burak Güler, Sultan Biskin, Hasan Deniz Tansuker, Selcuk Cem Erdurak. The effects of stapes fixation on hearing results in tympanosclerosis treated by mobilization.  Eur Arch Otorhinolaryngol. DOI 10.1007/s00405-014-3414-7
 • Erdal Sakallı, Cengiz Celikyurt, Burak Güler, Sultan Biskin, Hasan Deniz Tansuker, Selcuk Cem Erdurak. Surgery of isolated malleus fixation due to tympanosclerosis. Eur Arch Otorhinolaryngol. DOI 10.1007/s00405-014-3445-0
 • Fatih Ciftci, Erdal Sakallı, İbrahim Abdurrahman. Total versus bilateral subtotal thyroidectomy for benign multi-nodular goiter. İnt j clin experimental medicine (2015) 8 (3):4596-4600
 • Fatih Ciftci, Erdal Sakallı, İbrahim Abdurrahman, Burak Güler. Parathyroid function following total thyroidectomy using energy devices. Eur Arch Otorhinolaryngol. DOI 10.1007/s00405-015-3704-8
 • Sultan Biskin, Murat Damar, Semanur Öktem, Erdal Sakallı, Duygu Erdem, Onur Pakır. A new graft material for myringoplasty. Bacterial Cellulosa. Eur Arch Otorhinolaryngol. DOI. 10.1007/s00405-016-3959-8
 • Serhat Güler, Erdal Sakallı, Gözde Yeşil. Association between migraine and allergic rhinitis in childhood. Nobel Med 2016; 12(2): 26-30
 • Sultan Bişkin, Erdem Dinç, Erdal Sakallı. Reply to the letter to the editor ”in response to: a better design is needed for clinical studies of chronic tympanic membrane perforations using biological materials” Eur Arch Otorhinolaryngol.  2016 Nov;273(11):4047-4048.
 • Erdal Sakallı, Deniz Kaya, Cengiz Çelikyurt, Selçuk Cem Erdurak. Clinical characteristics and follow-up of patients with external ear canal cholesteatoma treated conservatively. Ear Nose Throat J.2016 Jul;95(7):269-73.
 • Erdal Sakallı, Cengiz Çelikyurt, Sultan Bişkin, Selçuk Cem Erdurak. A novel myringoplasty technique: the placement of a complementary graft descending from the scutum to support an anterosuperior perforation. Eur Arch Otorhinolaryngol.2017 Jan;274(1):127-131.
+ Ulusal Makaleler
 • Hasan Deniz Tansuker, Erdal Sakallı, Cengiz Celikyurt, Sultan Biskin, Firuzan Köktürk, Burak Güler .  Sınırlı timpanosklerozda mobilizasyon ve inkus interpozisyonu tekniklerinin ameliyat sonrası odyolojik sonuçlarının karşılaştırılması. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları .(2014);2(3):117-121
 • Selda Sarıkaya, Sultan Bişkin, Murat Damar, Mehmet Birol Ugur, Erdal Sakallı, Sibel Bektaş. Fibrin Glue ve Siyanoakrilatın maksiller sinüs içerisindeki histopatolojik etkileri. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2016;54: 63-68
+ Ulusal Seminerler
 • Seyhan Alkan, Hüseyin Seven, Erdal Sakallı, Burhan Dadaş. 3 yaşında çocukta tiroid papiller karsinoma olgusu. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi (2007) – Poster-122.
 • Esra Sözen, Berna Uslu Coşkun, Hüseyin Seven, Seyhan Alkan, Erdal Sakallı, Burhan Dadaş. Ani Sensörinöral işitme kayıplı hastalarda geç dönem intratimpanik steroid etkinliğinin araştırılması. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi (2007) – Sözlü sunum-12.
 • Hasan Deniz Tansuker, Erdal Sakallı, Cengiz Çelikyurt, Sultan Bişkin, Firuzan Köktürk, Burak Güler. Timpanosklerozda mobilizasyon ve inkus interpozisyonu tekniklerinin postoperatif işitme sonuçlarının karşılaştırılması. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi (2014) – Sözlü sunum-29.
 • Erdal Sakallı, Cengiz Çelikyurt, Sultan Bişkin, Selçuk Cem Erdurak. Ön-üst kadranı içeren kulak zarı perforasyonlarında yeni bir miringoplasti tekniği. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi (2015) – Sözlü sunum-3106.
 • Erdal Sakallı, Serhat Güler, Gözde Yeşil. Çocukluk ve Adelosan Çağında Migren ve Allerjik Rinit İlişkisi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi (2015) – Poster sunum-1120.
 • Erdal Sakallı, Deniz Kaya, Cengiz Çelikyurt, Selçuk Cem Erdurak. Dış Kulak Yolu Kolesteatomlarının Klinik Özellikleri, Tedavi ve Takip Sonuçları. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi (2015) – Poster sunum-2093.
 • Erdal Sakallı, Dastan Temirbekov, Cengiz Çelikyurt, Gamze Kılıç. Periferik vertigonun pratik ve etkin yönetimi ve uzun dönem sonuçlarımız. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi (2016) – Poster sunum-3-001
 • Erdal Sakallı, Dastan Temirbekov. Periferik vertigolu hastalarda nötrofil-lenfosit oranı ve platelet/lenfosit oranındaki değişiklikler. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi (2016) – Poster sunum-3-033
+ Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
 • Türk Kulak Burun Boğaz Vakfı – İstanbul
 • Türk Tabipler Birliği- İstanbul
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği
 • Türk KBB ve Cerrahisi Derneği